Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2012-93".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1979-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2012-93
Jaargang 2012
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Onderwerp Milieu
Onderwerp Nucleaire samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
PS key TRB5900
Publicatiedatum 2012-06-05
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 93
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1979
Systematisch nummer 16
Systematisch volgnummer 5
Taal nl
Titel Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval; Parijs, 29 mei 1979
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2012-06-05
Verdragnummer 000852