Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2011-204".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2009-10-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2011-204
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rarotonga
PS key TRB5727
Publicatiedatum 2011-10-20
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 204
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2009
Systematisch nummer 74
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Cookeilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; (met Protocol) Rarotonga, 23 oktober 2009
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2011-10-20
Verdragnummer 012274