31 (1954) Nr. 6

A. TITEL

I. Protocol tot wijziging en aanvulling van het op 17 maart 1948 te Brussel gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, met briefwisselingen en

II. Protocol betreffende de strijdkrachten van de Westeuropese Unie,

III. Protocol betreffende het toezicht op de bewapening, met Bijlagen, en

IV. Protocol betreffende het Agentschap van de Westeuropese Unie voor het toezicht op de bewapening,

gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland en de Italiaanse Republiek;

Parijs, 23 oktober 1954

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van de Protocollen en van de bijbehorende brieven en bijlagen zijn geplaatst in Trb. 1954, 179. Voor een correctie zie Trb. 1955, 109.

De Engelse tekst van de wijziging van de paragrafen IV en V van Bijlage III bij Protocol No. III is geplaatst in rubriek J van Trb. 1965, 6. Zie voor een correctie rubriek J van Trb. 1966, 265.

C. VERTALING

Zie Trb. 1954, 179, voor correcties Trb. 1955, 109, Trb. 1965, 6 en rubriek J van Trb. 1966, 265.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1955, 109 en Trb. 1960, 122.

De opzegging van de Protocollen behoefde ingevolge artikel 91 van de Grondwet junctis de artikelen 10 en 14 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen alsnog de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De opzegging van de Protocollen is in overeenstemming met artikel 14 junctis artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen ter stilzwijgende goedkeuring achteraf overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 22 september 2010 (Kamerstukken II 2010/2011, 32525).

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN en de Minister van Defensie E. VAN MIDDELKOOP.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 28 oktober 2010.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1954, 179 en Trb. 1955, 109.

Protocol I van 23 oktober 1954

Zie Trb. 1954, 179.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

23-10-54

22-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Duitsland

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Frankrijk

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Griekenland

 

06-03-95

T

06-03-95

30-06-10

30-06-11

Italië

23-10-54

20-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Luxemburg

23-10-54

04-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-10-54

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

01-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

 – Bonaire

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 – Saba

 

 

– Aruba

 

 

– Curaçao

 

 

– Sint Maarten

 

 

Portugal

 

27-03-90

T

27-03-90

22-07-10

22-07-11

Spanje

 

27-03-90

T

27-03-90

18-10-10

18-10-11

Verenigd Koninkrijk, het

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend


Protocol II van 23 oktober 1954

Zie Trb. 1954, 179.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

23-10-54

22-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Duitsland

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Frankrijk

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Griekenland

 

06-03-95

T

06-03-95

30-06-10

30-06-11

Italië

23-10-54

20-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Luxemburg

23-10-54

04-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-10-54

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

01-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

 – Bonaire

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 – Saba

 

 

– Aruba

 

 

– Curaçao

 

 

– Sint Maarten

 

 

Portugal

 

27-03-90

T

27-03-90

22-07-10

22-07-11

Spanje

 

27-03-90

T

27-03-90

18-10-10

18-10-11

Verenigd Koninkrijk, het

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend


Protocol III van 23 oktober 1954

Zie Trb. 1954, 179.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

23-10-54

22-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Duitsland

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Frankrijk

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Griekenland

 

06-03-95

T

06-03-95

30-06-10

30-06-11

Italië

23-10-54

20-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Luxemburg

23-10-54

04-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-10-54

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

01-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

 – Bonaire

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 – Saba

 

 

– Aruba

 

 

– Curaçao

 

 

– Sint Maarten

 

 

Portugal

 

27-03-90

T

27-03-90

22-07-10

22-07-11

Spanje

 

27-03-90

T

27-03-90

18-10-10

18-10-11

Verenigd Koninkrijk, het

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend


Protocol IV van 23 oktober 1954

Zie Trb. 1954, 179.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

23-10-54

22-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Duitsland

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Frankrijk

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Griekenland

 

06-03-95

T

06-03-95

30-06-10

30-06-11

Italië

23-10-54

20-04-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Luxemburg

23-10-54

04-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-10-54

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

01-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

 – Bonaire

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 – Saba

 

 

– Aruba

 

 

– Curaçao

 

 

– Sint Maarten

 

 

Portugal

 

27-03-90

T

27-03-90

22-07-10

22-07-11

Spanje

 

27-03-90

T

27-03-90

18-10-10

18-10-11

Verenigd Koninkrijk, het

23-10-54

05-05-55

R

06-05-55

30-06-10

30-06-11

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend


G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1955, 109.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 30 juni 2010 de onderhavige Protocollen opgezegd.

De Protocollen zijn voor het Koninkrijk der Nederlanden op 30 juni 2011 buiten werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zijn de Protocollen, die alleen voor Nederland (het Europese deel) golden, voor Nederland (het Europese deel) buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1954, 179, Trb. 1955, 109, Trb. 1960, 122, Trb. 1965, 6 en Trb. 1966, 265.

Verbanden

De onderhavige Protocollen wijzigden en vulden aan:

Titel

:

Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

Brussel, 17 maart 1948

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 177

     

Protocol No. II wordt uitgevoerd door:

     

Titel

:

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 5 van Protocol nr. II bij het Verdrag van Brussel zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocollen;

Parijs, 14 december 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 181

Overige verwijzingen

Titel

:

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 85

     

Titel

:

Statuut van de Raad van Europa;

Londen, 5 mei 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 146

     

Titel

:

Overeenkomst inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland;

Parijs, 23 oktober 1954

Laatste Trb.

:

Trb. 1990, 165

Uitgegeven de vierde oktober 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven