Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2010-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2010-02-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2010-97
Jaargang 2010
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Belasting
Onderwerp Geschillenregeling
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Saint George’s
PS key TRB5249
Publicatiedatum 2010-03-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 97
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2010
Systematisch nummer 7
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Saint George’s, 18 februari 2010
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2010-03-24