81 (1999) Nr. 2

A. TITEL

1. Verdrag tot herziening van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa;

2. Protocol inzake nationale plafonds voor bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa beperkte conventionele wapensystemen;

3. Protocol inzake territoriale plafonds voor bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa beperkte conventionele wapensystemen;

4. Protocol inzake bekendmaking en uitwisseling van informatie;

(met Bijlage)

5. Protocol inzake inspectie;

Istanbul, 19 november 1999

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlage, is geplaatst in Trb. 2001, 172.

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 172.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2001, 172.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2001, 172 en Trb. 2009, 238.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2001, 172.

Het Herzieningsverdrag, met Protocollen en Bijlage, is nog niet in werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2001, 172.

Verbanden

Voor alle gegevens met betrekking tot het onderhavige Verdrag zie het hieronder genoemde Tractatenblad (en alle vervolg Tractatenbladen) van het Verdrag van 1990:

Titel

:

Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa;

Parijs, 19 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 238

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Chicago, 7 december 1944

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 48

     

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

     

Titel

:

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 85

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven