Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 289Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; (met Bijlagen en Protocollen)

Luxemburg, 21 juni 1999

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 2000, 16.

Voor aanvullingen op de Nederlandse tekst, zie Trb. 2000, 86.

Voor wijzigingen in Bijlage II, zie Trb. 2003, 177.

Voor wijzigingen in Bijlage III, zie Trb. 2005, 52.

In Trb. 2005, 52 dient in de tekst van Bijlage III de volgende correctie te worden aangebracht: vóór paragraaf 12 dient de volgende kop te worden ingevoegd:

„E. HANDEL IN EN DISTRIBUTIE VAN GIFTIGE PRODUCTEN’’.

Op blz. 53 van voornoemd Tractatenblad: onder rubriek D, dient „onderdeel 8’’ vervangen te worden door „onderdeel a’’.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2002, 1041 en Trb. 2005, 52.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2000, 16 en Trb. 2005, 52.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2002, 104 en Trb. 2005, 52.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2000, 16, Trb. 2003, 177 en Trb. 2005, 52.

Uitgegeven de achttiende november 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

In Trb. 2005, 52 is onder rubriek D ten onrechte verwezen naar Trb. 2002, 14.