34 (2003) Nr. 3

A. TITEL

Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen;

(met Bijlagen)

Kiev, 21 mei 2003

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2003, 153.

C. VERTALING

Zie Trb. 2007, 95.

D. PARLEMENT

De artikel 1 van de Wet van 20 december 2007 ( Stb. 2008, 22) luidt als volgt:


„Artikel 1

Het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen, waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2003, 153, en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 2007, 95, wordt goedgekeurd voor Nederland.”

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. M. CRAMER en de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2007/2008, 31069, nr. 1 t/m 5; Hand. II 2007/2008, blz. 2515; Kamerstukken I 2007/2008, 31069, A; Hand. I 2007/2008, blz. 587.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2007, 95.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

16-06-09

T

08-10-09

   

Armenië

21-05-03

         

België

21-05-03

12-03-09

R

08-10-09

   

Bosnië en Herzegovina

21-05-03

         

Bulgarije

21-05-03

         

Cyprus

21-05-03

         

Denemarken

21-05-03

13-10-08

R

08-10-09

   

Duitsland

21-05-03

28-08-07

R

08-10-09

   

EG (Europese Gemeenschap)

21-05-03

21-02-06

R

08-10-09

   

Estland

21-05-03

15-08-07

R

08-10-09

   

Finland

21-05-03

21-04-09

R

08-10-09

   

Frankrijk

21-05-03

10-07-09

R

08-10-09

   

Georgië

21-05-03

         

Griekenland

21-05-03

         

Hongarije

21-05-03

13-07-09

R

11-10-09

   

Ierland

21-05-03

         

Italië

21-05-03

         

Kroatië

23-05-03

14-07-08

R

08-10-09

   

Letland

21-05-03

24-04-08

R

08-10-09

   

Litouwen

21-05-03

05-03-09

R

08-10-09

   

Luxemburg

21-05-03

07-02-06

R

08-10-09

   

Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek

21-05-03

         

Moldavië

21-05-03

         

Montenegro

21-05-03

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-05-03

         

– Nederland

 

11-02-08

R

08-10-09

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Noorwegen

21-05-03

27-06-08

R

08-10-09

   

Oekraïne

21-05-03

         

Oostenrijk

21-05-03

         

Polen

21-05-03

         

Portugal

21-05-03

         

Roemenië

21-05-03

         

Servië

21-05-03

         

Slovenië

22-05-03

         

Slowakije

 

01-04-08

T

08-10-09

   

Spanje

21-05-03

         

Tadzjikistan

21-05-03

         

Tsjechië

21-05-03

         

Verenigd Koninkrijk, het

21-05-03

         

Zweden

21-05-03

15-10-08

R

08-10-09

   

Zwitserland

21-05-03

27-04-07

R

08-10-09

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring f kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

België, 21 mei 2003

This signature engages also the Waloon region, the Flemish region, and the Brussels-Capital region.

Denemarken, 21 mei 2003

Both the Faroe Islands and Greenland are self-governing under Home Rule Acts, which implies inter alia that environmental affairs in general and the areas covered by the Protocol are governed by the right of self-determination.

Signing by Denmark of the Protocol, therefore does not necessarily mean that Danish ratification will in due course include the Faroe Islands and Greenland.

Denemarken, 13 oktober 2008

Until further notice, the Protocol shall not apply to Greenland and the Faroe Islands.

EG (Europese Gemeenschap), 21 februari 2006

Declaration by the European Community in accordance with article 26(4):

The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular article 175 (1) thereof, it is competent for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

  • preserving, protecting and improving the quality of the environment,

  • protecting human health,

  • prudent and rational utilization of natural resources,

  • promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.

Pollutant release and transfer registers are appropriate tools for encouraging improvements in environmental performance, for providing public access to information on pollutants released, and for use by competent authorities in tracking trends, demonstrating progress, thereby contributing to the achievement of the abovementioned objectives.

Moreover, the European Community declares that it has already adopted legislation, binding on its Member States, covering matters governed by this Protocol and will submit and update, as appropriate, a list of that legislation in accordance with article 26 (4) of the Protocol.

The European Community is responsible for the performance of those obligations resulting from the Protocol which are covered by Community law in force.

The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.

Frankrijk, 10 juli 2009

France hereby declares that the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (with four annexes), signed at Kiev on 21 May 2003, shall be applicable, in the case of France, to the same territories as the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (with two annexes), done at Aarhus on 25 June 1998.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol, met Bijlagen, zullen ingevolge artikel 27, eerste lid, juncto artikel 19 van het Protocol op 8 oktober 2009 in werking treden.

Voor de staten die na 8 oktober 2009 hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding nederleggen, treedt het Protocol, met Bijlagen, ingevolge artikel 27, derde lid, in werking negentig dagen na de datum van nederlegging van de akte.

Het Protocol, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 27, eerste lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 8 oktober 2009 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol, met Bijlagen, alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 70

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 51

     

Titel

:

Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden;

Aarhus, 25 juni 1998

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 107

     

Titel

:

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen;

Stockholm, 22 mei 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 137

Uitgegeven de eenentwintigste september 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven