Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2007-162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1951-12-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2007-162
Jaargang 2007
Onderwerp Landbouw | Planten
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Flora en fauna
Onderwerp Landbouw en visserij
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rome
PS key TRB4520
Publicatiedatum 2007-09-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 162
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1951
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 9
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten; (met Bijlage)Rome, 6 december 1951
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2007-09-03
Verdragnummer 007232