Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2005-69".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1992-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2005-69
Jaargang 2005
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
PS key TRB3677
Publicatiedatum 2005-03-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 69
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1992
Systematisch nummer 58
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; (met brieven en Memorandum van overeenstemming) Washington, 18 december 1992
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2005-03-08
Verdragnummer 005134