A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; (met brieven en Memorandum van overeenstemming)

Washington, 18 december 1992

TEKST

De tekst van de Overeenkomst, met brieven en Memorandum van overeenstemming, is geplaatst in Trb. 1993, 77. Zie ook Trb. 1993, 158 en 202.

Voor de tekst van een Protocol tot wijziging van de onderhavige Overeenkomst zie Trb. 1993, 184.

Voor de tekst van een tweede Protocol tot wijziging zie Trb. 2004, 166.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 158 en 202.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 202.

De Overeenkomst is ingevolge de inwerkingtreding op 28 december 2004 van het in rubriek J hieronder genoemde Protocol van 8 maart 2004 op 28 december 2004 gewijzigd.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1993, 77 en 202.

Verbanden

De onderhavige Overeenkomst vervangt:

Titel:Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen; Washington, 29 april 1948
Tekst:Stb. J 80.
Laatste Trb. :Trb. 1997, 5
De onderhavige Overeenkomst is gewijzigd door de inwerkingtreding van de volgende Protocollen:
Titel:Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Washington, 30 oktober 1993
Tekst:Trb. 1993, 184 (Nederlands en Engels)
Laatste Trb. :Trb. 1994, 6
Titel:Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Washington, 8 maart 2004
Tekst:Trb. 2004, 166 (Nederlands en Engels)
Laatste Trb. :Trb. 2005, 4

Uitgegeven de achtste maart 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT

Naar boven