Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2005-47".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2003-09-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2005-47
Jaargang 2005
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Onderwijs
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
PS key TRB3684
Publicatiedatum 2005-02-23
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 47
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2003
Systematisch nummer 39
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs; (met Bijlage) 's-Gravenhage, 3 september 2003
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2005-02-23
Verdragnummer 010689