A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs; (met Bijlage)

's-Gravenhage, 3 september 2003

B. TEKST

De tekst van het Verdrag, met Bijlage, is geplaatst in Trb. 2003, 167.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 10 november 2004 (Stb. 2004, 626) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 3 september 2003 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 2003, 167, wordt goedgekeurd voor Nederland."

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap M. J. A. VAN DER HOEVEN, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap M. RUTTE, de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C. P. VEERMAN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2003–2004, 29 419; Hand. II 2004/2005, nr. 12, pag. 617; Kamerstukken I 2004–2005, 29 419, A en B; Hand. I 2004/2005, nr. 3, pag. 48.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 18 van het Verdrag in werking getreden op 1 februari 2005.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, ingevolge zijn artikel 19, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Verwijzingen

Het Permanente Hof van Arbitrage is opgericht bij:

Titel:Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen; 's-Gravenhage, 29 juli 1899
Tekst:Stb. 1900, 163 (Frans en vertaling) Trb. 1963, 157 (Frans)
Laatste Trb. :Trb. 1981, 91
   
Bovengenoemd Verdrag van 29 juli 1899 is tussen de Verdragsluitende Staten die eveneens partij zijn bij het hieronder genoemde Verdrag van 18 oktober 1907 vervangen door:
   
Titel:Verdrag voor de vreedzame beslechting van geschillen; 's-Gravenhage, 18 oktober 1907
Tekst:Trb. 1910, 73 (Frans en vertaling) Trb. 1963, 158 (Frans)
Laatste Trb. :Trb. 1981, 96

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT

Naar boven