Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2005-46".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2003-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2005-46
Jaargang 2005
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Strafrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Straatsburg
PS key TRB3680
Publicatiedatum 2005-02-23
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 46
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2003
Systematisch nummer 12
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische of xenofobische aard verricht via computersystemen; Straatsburg, 28 januari 2003
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2005-02-23
Verdragnummer 010573