Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2001 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2001-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2000-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-2001-108
Jaargang 2001
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Chisinau
PS key TRB2650
Publicatiedatum 2001-06-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 108
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2000
Systematisch nummer 18
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol; Chisinau, 3 juli 2000
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2001-06-15
Verdragnummer 009304