Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-1996 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1996-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1924-01-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1996-134
Jaargang 1996
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Landbouw en visserij
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
PS key TRB1047
Publicatiedatum 1996-05-29
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 134
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1924
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten, met bijlage; Parijs, 25 januari 1924
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 1996-05-29
Verdragnummer 004129