A. TITEL

Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten, met bijlage;

Parijs, 25 januari 1924

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst, met bijlage, is bij Koninklijk besluit van 11 oktober 1926 bekendgemaakt in Stb. 354. Voor de ondertekeningen zie Trb. 1969, 169.

C. VERTALING

De vertaling van de Overeenkomst, met bijlage, is bij Koninklijk besluit van 11 oktober 1926 bekendgemaakt in Stb. 354.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1969, 169.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1969, 169.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1969, 169.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 6 van de Overeenkomst een akte van toetreding nedergelegd bij de Franse Regering:

Sierra Leone13 april 1970
Saudi-Arabië122 februari 1971
Cuba 4 september 1972
Somalië10 mei 1974
Dahomey214 maart 1975
de Verenigde Staten van Amerika29 juli 1975
Ethiopië 2 november 1977
Panama28 december 1977
Angola 6 april 1979
de Verenigde Arabische Emiraten14 april 1980
Vanuatu29 juni 1981
Libië 7 april 1982
Uganda10 augustus 1982
Syrië24 oktober 1986
Haïti28 januari 1988
Malta27 april 1989
Mongolië 4 mei 1989
Myanmar24 augustus 1989
Namibië10 december 1990
Bhutan14 december 1990
Albanië11 februari 1991
Slovenië30 december 1991
Estland13 januari 1992
Kroatië13 januari 1992
China318 februari 1992
Letland29 mei 1992
Kirgizië 8 juli 1992
Tadzjikistan21 september 1992
Turkmenistan25 september 1992
Georgië30 september 1992
Oezbekistan 9 oktober 1992
Kazachstan23 april 1993
Ecuador 9 juni 1993
Oekraïne16 juni 1993
Costa Rica28 juni 1993
Bahrein27 augustus 1993
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië10 september 1993
Singapore 2 november 1993
de Comoren22 december 1993
Wit-Rusland25 februari 1994
Honduras12 april 1994
Qatar 6 mei 1994
Bosnië-Herzegowina 8 augustus 1994
Eritrea12 september 1994
Moldavië23 januari 1995
Azerbeidzjan28 februari 1995

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staten hebben verklaard zich gebonden te achten aan de bepalingen van de Overeenkomst, met bijlage:

Madagaskar29 september 1969
Zambia123 januari 1970
Tsjechië 3 mei 1993
Slowakije 3 mei 1993

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1969, 169.

De Overeenkomst zou voor Ecuador ingevolge de opzegging (zie rubriek I) op 24 januari 1994 buiten werking zijn getreden. Ecuador is echter op 9 juni 1993 (zie rubriek F) weer toegetreden tot de Overeenkomst, waardoor de Overeenkomt voor Ecuador van kracht is gebleven.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1969, 169.

I. OPZEGGING

De volgende Staat heeft de Overeenkomst, met bijlage, in overeenstemming met artikel 8 opgezegd:

Ecuador19 december 1992

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1969, 169.

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

«Il est cependant entendu que l'adhésion du Royaume d'Arabie Saoudite à cette convention et à ce centre n'entraïne pas, en tout état de cause, la reconnaissance des pays avec lesquels il n'entretient aucune relation diplomatique et n'implique, en particulier, aucune reconnaissance de relations ou liens avec ce qu'on appelle Israël.» (vertaling)

XNoot
2

Thans Benin

XNoot
3

Onder de volgende verklaring:

«Je voudrais réaffirmer explicitement que le Gouvernement de la République Populaire de Chine est l'unique Gouvernement légal de Chine et que Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois. Le Gouvernement chinois enverra au Comité de l'OIE un délégué qui doit disposer d'une voix dans tous les scrutins. Etant donné que l'OIE est une organisation intergouvernementale, nous demandons à l'OIE de supprimer le statut d'Etat-membre de la soi-disant «République de Chine» à l'OIE.»

XNoot
1

De mededeling in rubriek F van Trb. 1969, 169 inzake de toetreding van Zambia tot de onderhavige Overeenkomst is komen te vervallen.

XNoot
1

Zie ook rubriek G van dit Tractatenblad.

Naar boven