Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1995-223".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1980-10-25
Datum van uitgifte 1995-09-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier trb-1995-223
Jaargang 1995
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Pskey TRB750
Publicatiedatum 1995-09-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 223
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 81
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen; 's-Gravenhage, 25 oktober 1980
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000692