Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1994-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1990-06-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1994-39
Jaargang 1994
Onderwerp Strafrecht
Onderwerp Uitlevering
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Schengen
Publicatiedatum 1994-02-18
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 39
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1990
Systematisch nummer 26
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004025