Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1987-75".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-09-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1987-75
Jaargang 1987
Onderwerp Burgerlijke stand
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 1987-05-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 75
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1976
Systematisch nummer 54
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001693