Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "stcrt-2024-12197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2024-12197
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasBeleidsregel-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasBeleidsregel-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-04-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12197
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 april 2024, nr. 5344369, over de toepassing van artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Beleidsregels Wet kwaliteit incassodienstverlening)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties