Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2023, kenmerk 3722016-1056645-WJZ, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten in verband met de aanpassing van de tarieven NVWA en COKZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 13b en 33 van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt:

a. ‘€ 0,01486’ vervangen door ‘€ 0,01601’;

b. ‘€ 89,16’ vervangen door ‘€ 96,06’;

c. ‘€ 683,56’ vervangen door ‘€ 736,46’;

d. ‘€ 0,01930’ vervangen door ‘€ 0,02079’;

e. ‘€ 115,80’ vervangen door ‘€ 124,74’;

f. ‘€ 887,50’ vervangen door ‘€ 956,34’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt:

a. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 123,59’;

b. ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt:

a. ‘€ 973,75’ vervangen door ‘€ 1.049,00’;

b. ‘€ 1.947,47’ vervangen door ‘€ 2.097,98’;

c. ‘€ 3.895,01’ vervangen door ‘€ 4.196,03’;

d. ‘€ 5.842,51’ vervangen door ‘€ 6.294,04’.

4. In het derde lid, onderdeel b, wordt:

a. ‘€ 1.265,85’ vervangen door ‘€ 1.363,68’;

b. ‘€ 2.531,73’ vervangen door ‘€ 2.727,39’;

c. ‘€ 5.063,50’ vervangen door ‘€ 5.454,83’;

d. ‘€ 7.605,65’ vervangen door ‘€ 8.193,44’.

B

In artikel 2a, tweede lid, wordt ‘€ 117,30’ vervangen door ‘€ 137,14’.

C

In artikel 2b, tweede lid, wordt ‘€ 117,30’ vervangen door ‘€ 137,14’.

D

In artikel 2c, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 78,20’ vervangen door ‘€ 91,43’;

b. ‘€ 156,41’ vervangen door ‘€ 182,85’.

E

In artikel 3, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 123,59’;

b. ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

F

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 123,59’;

b. ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 143,07’ vervangen door ‘€ 192,57’.

G

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 391,27 voor de monstername; en

  • b. een bedrag ter hoogte van het bedrag, opgenomen in de tweede kolom van bijlage III, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

2. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 581,40’ telkens vervangen door ‘€ 666,25’;

b. ‘€ 78,20’ vervangen door ‘€ 83,28’.

H

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt:

a. ‘€ 0,01486’ vervangen door ‘€ 0,01601’;

b. ‘€ 89,16’ vervangen door ‘€ 96,06’;

c. ‘€ 683,56’ vervangen door ‘€ 736,46’;

d. ‘€ 0,01930’ vervangen door ‘€ 0,02079’;

e. ‘€ 115,80’ vervangen door ‘€ 124,74’;

f. ‘€ 887,50’ vervangen door ‘€ 956,34’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt:

a. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 87,05’;

b. ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt:

a. ‘€ 973,75’ vervangen door ‘€ 1.049,00’;

b. ‘€ 1.947,47’ vervangen door ‘€ 2.097,98’;

c. ‘€ 3.895,01’ vervangen door ‘€ 4.196,03’;

d. ‘€ 5.842,51’ vervangen door ‘€ 6.294,04’.

4. In het derde lid, onderdeel b, wordt:

a. ‘€ 1.265,85’ vervangen door ‘€ 1.363,68’;

b. ‘€ 2.531,73’ vervangen door ‘€ 2.727,39’;

c. ‘€ 5.063,50’ vervangen door ‘€ 5.454,83’;

d. ‘€ 7.605,65’ vervangen door ‘€ 8.193,44’.

I

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 54,58’ telkens vervangen door ‘€ 58,08’.

2. In het vijfde lid wordt:

a. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 123,59’;

b. ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

J

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

2. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 80,34’ vervangen door ‘€ 88,25’;

b. ‘€ 98,92’ vervangen door ‘€ 110,31’;

c. ‘€ 24,73’ vervangen door ‘€ 27,58’;

d. ‘€ 70,09’ vervangen door ‘€ 76,23’.

K

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

2. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 98,92’ vervangen door ‘€ 110,31’;

b. ‘€ 24,73’ vervangen door ‘€ 27,58’;

c. ‘€ 70,09’ vervangen door ‘€ 76,23’.

L

In artikel 10, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

M

In artikel 11, tweede lid, wordt ‘€ 54,90’ vervangen door ‘€ 66,43’.

N

In artikel 12, derde lid, wordt:

a. ‘€ 110,98’ vervangen door ‘€ 105,67’;

b. ‘€ 33,21’ vervangen door ‘€ 34,81’.

O

In artikel 14b, eerste lid, wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

P

In artikel 14c, eerste lid, wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

Q

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 11,73’ vervangen door ‘€ 13,71’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 39,10’ vervangen door ‘€ 45,71’.

R

Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 9,96’ vervangen door ‘€ 10,44’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 33,21’ vervangen door ‘€ 34,81’.

S

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 436,04’ wordt vervangen door ‘€ 499,69’;

b. ‘€ 130,82’ wordt vervangen door ‘€ 149,91’;

c. ‘€ 145,35’ wordt vervangen door ‘€ 166,56’.

T

In artikel 17a, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 95,54’ vervangen door ‘€ 104,84’;

b. ‘€ 78,21’ vervangen door ‘€ 87,05’.

U

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 92,12’ vervangen door ‘€ 111,74’.

2. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 78,13’ vervangen door ‘€ 76,89’;

b. ‘€ 30,12’ vervangen door ‘€ 37,79’.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 30,12’ vervangen door ‘€ 37,79’.

4. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 60,24’ vervangen door ‘€ 75,58’;

b. ‘€ 301,20’ vervangen door ‘€ 377,90’.

5. In het zevende lid wordt:

a. ‘€ 30,12’ vervangen door ‘€ 37,79’;

b. ‘€ 69,70’ vervangen door ‘€ 89,83’.

6. In het achtste lid wordt:

a. ‘€ 78,13’ vervangen door ‘€ 76,89’;

b. ‘€ 30,12’ vervangen door ‘€ 37,79’;

c. ‘€ 69,70’ vervangen door ‘€ 89,83’;

d. ‘€ 30,12’ vervangen door ‘€ 37,79’.

7. In het negende lid wordt:

a. ‘€ 98,92’ vervangen door ‘€ 110,31’;

b. ‘€ 24,73’ vervangen door ‘€ 27,58’;

c. ‘€ 70,09’ vervangen door ‘€ 76,23’.

8. In het tiende lid wordt:

a. ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’;

b. ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

9. In het twaalfde lid wordt:

a. ‘€ 158,02’ vervangen door ‘€ 202,54’;

b. ‘€ 34,66’ vervangen door ‘€ 39,86’.

10. In het vijftiende lid wordt:

a. ‘€ 291,47’ vervangen door ‘€ 332,16’;

b. ‘€ 116,59’ vervangen door ‘€ 132,87’.

11. In het zestiende lid wordt:

a. ‘€ 326,02’ vervangen door ‘€ 377,94’;

b. ‘€ 130,41’ vervangen door ‘€ 151,18’.

V

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 39,82’ vervangen door ‘€ 45,49’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 203,37’ vervangen door ‘€ 255,36’.

W

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 54,23’ vervangen door ‘€ 62,83’.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 230,17’ vervangen door ‘€ 255,38’.

3. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 161,08’ vervangen door ‘€ 164,69’;

b. ‘€ 44,35’ vervangen door ‘€ 53,54’.

4. In het zevende lid wordt:

a. ‘€ 6,00’ vervangen door ‘€ 4,42’;

b. ‘€ 260,21’ vervangen door ‘€ 447,86’.

X

In artikel 24, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 40,92’ vervangen door ‘€ 48,05’;

b. ‘€ 20,46’ vervangen door ‘€ 24,02’;

c. ‘€ 3,50’ vervangen door ‘€ 3,87’.

Y

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen:

  • a. € 391,27 voor de monstername; en

  • b. een bedrag ter hoogte van het bedrag, opgenomen in de tweede kolom van bijlage III, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek genoemd in de eerste kolom van die bijlage.

2. In het derde lid wordt ‘€ 581,40’ telkens vervangen door ‘€ 666,25’.

Z

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘€ 159,28’ wordt vervangen door ‘€ 181,96’.

2. ‘€ 318,56’ wordt vervangen door ‘€ 363,92’.

3. ‘€ 398,20’ wordt vervangen door ‘€ 454,90’.

4. ‘€ 477,84’ wordt vervangen door ‘€ 545,88’.

5. ‘€ 557,48’ wordt vervangen door ‘€ 636,86’.

6. ‘€ 637,12’ wordt vervangen door ‘€ 727,84’.

7. ‘€ 716,76’ wordt vervangen door ‘€ 818,82’.

8. ‘€ 796,40’ wordt vervangen door ‘€ 909,80’.

9. ‘€ 876,04’ wordt vervangen door ‘€ 1.000,78’.

10. ‘€ 955,68’ wordt vervangen door ‘€ 1.091,76’.

AA

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘€ 564,21’ wordt vervangen door ‘€ 645,08’.

2. ‘€ 378,20’ wordt vervangen door ‘€ 459,58’.

3. ‘€ 1.378,15’ wordt vervangen door ‘€ 1.537,19’.

4. ‘€ 97,21’ wordt vervangen door ‘€ 114,90’.

5. ‘€ 531,48’ wordt vervangen door ‘€ 640,11’.

6. ‘€ 545,75’ wordt vervangen door ‘€ 674,39’.

7. ‘€ 1.379,36’ wordt vervangen door ‘€ 1.982,06’.

8. ‘€ 1.703,60’ wordt vervangen door ‘€ 1.910,76’.

9. ‘€ 1.101,05’ wordt vervangen door ‘€ 1.423,83’.

10. ‘€ 1.340,44’ wordt vervangen door ‘€ 1.584,18’.

11. ‘€ 583,28’ wordt vervangen door ‘€ 689,78’.

12. ‘€ 1.201,79’ wordt vervangen door ‘€ 1.800,51’.

13. ‘€ 580,05’ wordt vervangen door ‘€ 697,26’.

14. ‘€ 1.296,56’ wordt vervangen door ‘€ 1.584,18’.

15. ‘€ 441,66’ wordt vervangen door ‘€ 532,46’.

16. ‘€ 350,18’ wordt vervangen door ‘€ 644,52’.

17. ‘€ 757,94’ wordt vervangen door ‘€ 1.042,05’.

18. ‘€ 1.310,80’ wordt vervangen door ‘€ 1.262,87’.

19. ‘€ 1.724,56’ wordt vervangen door ‘€ 1.891,55’.

20. ‘€ 1.131,53’ wordt vervangen door ‘€ 1.982,23’.

21. ‘€ 308,36’ wordt vervangen door ‘€ 425,59’.

22. ‘€ 1.200,65’ wordt vervangen door ‘€ 1.451,11’.

23. ‘€ 1.212,07’ wordt vervangen door ‘€ 1.336,40’.

24. ‘€ 536,05’ wordt vervangen door ‘€ 674,74’.

25. ‘€ 622,99’ wordt vervangen door ‘€ 777,27’.

26. ‘€ 142,98’ wordt vervangen door ‘€ 162,51’.

27. ‘€ 531,19’ wordt vervangen door ‘€ 440,32’.

28. ‘€ 1.021,28’ wordt vervangen door ‘€ 1.096,37’.

29. ‘€ 4.649,37’ wordt vervangen door ‘€ 7.945,80’.

30. ‘€ 235,25’ wordt vervangen door ‘€ 291,11’.

31. ‘€ 463,02’ wordt vervangen door ‘€ 553,27’.

32. ‘€ 1.662,49’ wordt vervangen door ‘€ 1.891,64’.

33. ‘€ 991,69’ wordt vervangen door ‘€ 1.062,07’.

34. ‘€ 618,41’ wordt vervangen door ‘€ 1.062,07’.

35. ‘€ 1.212,18’ wordt vervangen door ‘€ 1.336,40’.

36. ‘€ 1.216,72’ wordt vervangen door ‘€ 2.010,65’.

37. ‘€ 107,01’ wordt vervangen door ‘€ 122,55’.

38. ‘€ 46,32’ wordt vervangen door ‘€ 57,67’.

39. ‘€ 43,44’ wordt vervangen door ‘€ 72,09’.

40. ‘€ 57,19’ wordt vervangen door ‘€ 61,16’.

41. ‘€ 102,43’ wordt vervangen door ‘€ 115,34’.

42. ‘€ 47,08’ wordt vervangen door ‘€ 57,67’.

43. ‘€ 134,51’ wordt vervangen door ‘€ 151,38’.

44. ‘€ 64,60’ wordt telkens vervangen door ‘€ 72,09’.

45. ‘€ 114,08’ wordt vervangen door ‘€ 123,47’.

46. ‘€ 1.943,62’ wordt vervangen door ‘€ 1.816,68’.

47. ‘€ 1.814,43’ wordt vervangen door ‘€ 2.017,33’.

48. ‘€ 73,31’ wordt vervangen door ‘€ 87,02’.

49. ‘€ 1.595,73’ wordt vervangen door ‘€ 1.703,14’.

50. ‘€ 476,79’ wordt vervangen door ‘€ 706,43’.

51. ‘€ 467,45’ wordt vervangen door ‘€ 482,13’.

52. ‘€ 90,82’ wordt vervangen door ‘€ 100,92’.

53. ‘€ 544,26’ wordt vervangen door ‘€ 605,51’.

BB

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel komt te luiden:

BIJLAGE III KOSTEN LABORATORIUMONDERZOEK INVOER HOOG RISICO

(bijlage als bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, onderdeel b, en 25, tweede lid, onderdeel b)

2. ‘€ 674,59’ wordt vervangen door ‘€ 412,63’.

3. ‘aflatoxine exclusief monstername € 310,23’ komt te vervallen.

4. ‘€ 802,01’ wordt vervangen door ‘€ 539,21’.

5. ‘€ 1.615,94’ wordt vervangen door ‘€ 1.380,47’.

6. ‘€ 1.061,88’ wordt vervangen door ‘€ 927,99’.

7. ‘€ 812,60’ wordt vervangen door ‘€ 612,91’.

8. ‘€ 1.294,57’ wordt vervangen door ‘€ 1.188,44’.

9. ‘melamine levensmiddelen en diervoeders € 582,79’ komt te vervallen.

10. ‘€ 2.221,81’ wordt vervangen door ‘€ 1.761,35’.

11. ‘€ 2.397,84’ wordt vervangen door ‘€ 1.955,88’.

12. ‘€ 674,59’ wordt vervangen door ‘€ 412,63’.

13. ‘€ 1.486,88’ wordt vervangen door ‘€ 1.851,59’.

14. ‘€ 2.118,01’ wordt vervangen door ‘€ 1.943,51’.

15. ‘€ 727,82’ wordt vervangen door ‘€ 516,24’.

16. ‘€ 430,47’ wordt vervangen door ‘€ 69,53’.

17. ‘€ 670,49’ wordt vervangen door ‘€ 516,24’.

18. ‘€ 761,17’ wordt vervangen door ‘€ 525,13’.

19. ‘€ 635,32’ wordt vervangen door ‘€ 282,24’.

20. ‘€ 562,62’ wordt vervangen door ‘€ 282,24’.

21. ‘€ 2.045,41’ wordt vervangen door ‘€ 4.016,95’.

22. ‘€ 1.808,69’ wordt vervangen door ‘€ 4.016,95’.

CC

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘€ 138,64’ wordt vervangen door ‘€ 159,44’.

2. ‘€ 277,28’ wordt vervangen door ‘€ 318,88’.

3. ‘€ 346,60’ wordt vervangen door ‘€ 398,60’.

4. ‘€ 415,92’ wordt vervangen door ‘€ 478,32’.

5. ‘€ 485,24’ wordt vervangen door ‘€ 558,04’.

6. ‘€ 554,56’ wordt vervangen door ‘€ 637,76’.

7. ‘€ 623,88’ wordt vervangen door ‘€ 717,48’.

8. ‘€ 693,20’ wordt vervangen door ‘€ 797,20’.

9. ‘€ 762,52’ wordt vervangen door ‘€ 876,92’.

10. ‘€ 831,84’ wordt vervangen door ‘€ 956,64’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

1. Inleiding

In de Warenwetregeling doorberekening kosten (verder: de regeling) is vastgesteld voor welke controles, activiteiten en werkzaamheden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) en de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (verder: COKZ) kosten in rekening kunnen brengen. In deze regeling zijn ook de tarieven opgenomen die de NVWA en het COKZ in rekening brengen.

De regeling wordt op de volgende punten aangepast:

 • wijziging van de hoogte van de tarieven van de NVWA en het COKZ in verband met kostenstijgingen;

 • wijziging van de hoogte van de tarieven van de NVWA in verband met het streven naar kostendekkendheid van de tarieven;

 • wijziging van het systeem van doorberekening kosten van laboratoriumonderzoeken import hoog risico producten.

Hieronder volgt een nadere toelichting op deze wijzigingen.

2. Wijziging tarieven per 1 januari 2024

2.1 Tarieven NVWA

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigen de tarieven van de NVWA in verband met een tweetal ontwikkelingen:

 • 1. periodieke wijziging kostprijs NVWA;

 • 2. kostendekkend maken van de tarieven.

Hieronder worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Periodieke wijziging kostprijs NVWA

Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van controles en werkzaamheden. Voor 2024 zijn de NVWA-kostprijzen gemiddeld met 8% gestegen.

Kostendekkend maken van de tarieven

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' staat de kabinetsinzet voor kostendekkende tarieven voor de retribueerbare activiteiten. Per 1 januari 2023 is een stap gezet in het verder kostendekkend maken van de tarieven van de NVWA. Het kostendekkend maken van de tarieven betekent ook een gelijktijdige afbouw van de kosten die niet werden doorberekend. In 2023 werd een deel van de kosten niet doorberekend.

Met ingang van 1 januari 2024 zal VWS niet meer bijdragen aan de door de NVWA aan het bedrijfsleven door te berekenen tarieven. De werkelijke kosten worden binnen de geldende kaders volledig doorberekend aan het bedrijfsleven, met uitzondering van die onderdelen van de kostprijs die niet mogen worden doorberekend en tarieven die om een beleidsmatige reden worden gereduceerd. Laatstgenoemde betreft afspraken die zijn gemaakt bij een reorganisatie van de NVWA in 2024. Hierbij zijn de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers uit de verschillende diensten geüniformeerd vastgesteld waardoor door ambulante medewerkers woon-werkverkeer als werktijd gedeclareerd kan worden. Vanwege de destijds bijzondere economische omstandigheden en de wens de retributietarieven proportioneel te verhogen werd in 2023 een deel van deze kosten, te weten € 8,6 miljoen, niet doorberekend (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 201 en 212). Ook in 2024 is dat het geval (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 228).

Uitgangspunt is dat kosten die op grond van Europese regelgeving moeten worden doorberekend ook daadwerkelijk worden doorberekend (bijvoorbeeld op grond van de artikelen 79 en 81 van de officiële controleverordening1, hierna: OCR). Voor de situatie waar geen sprake is van dwingende Europese regelgeving met betrekking tot doorberekening van kosten is het rapport Maat houden 2014 de leidraad bij de afweging om kosten wel of niet door te berekenen.2

Algemeen uitgangspunt voor doorberekening van kosten op grond van Maat houden 2014 is dat handhaving van wet- en regelgeving in beginsel uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Het rapport bevat een tweetal beginselen op basis waarvan afgeweken kan worden van dat algemene uitgangspunt dat handhavingskosten niet aan het bedrijfsleven worden doorberekend. Het betreft het ‘profijtbeginsel’ en het ‘veroorzaker betaalt-beginsel’.3 Hierbij spelen ook de zogenoemde randvoorwaarden voor doorberekening een belangrijke rol, zoals verhouding baten/lasten, omvang groep, de financiële positie en concurrentiepositie.4

De op 29 november 2022 aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Van Campen en Boswijk (Kamerstukken II 2022-2023, 33 835, nr. 207) verzoekt de regering in het najaar van 2023 op basis van een impactanalyse van Wageningen Economic Research (hierna: WEcR) voor 2024 opnieuw met een voorstel te komen voor het dempen van tarieven indien het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog niet is ingevoerd. WEcR heeft de effecten van de tariefstijging op alle sectoren onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er weliswaar sprake is van een aanzienlijke tariefstijging, maar dat over de gehele linie geen opvallende én onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de financiële positie (draagkracht) van bedrijven wordt verwacht.5 Conform het rapport Maat houden 2014 is dat een van de basisprincipes voor goede en eerlijke doorberekening van kosten.

2.2 Wijziging systeem laboratoriumonderzoeken NVWA

Op grond van verordening (EU) 2019/17936 worden bij import van zogenoemde hoog risico- producten meer uitgebreide controles (zijnde laboratoriumonderzoek) uitgevoerd. Van de product-landcombinatie die in de bijlage bij deze verordening worden genoemd, worden op kosten van het bedrijfsleven monsters genomen en geanalyseerd door een laboratorium. In het verleden werd doorgaans één onderzoek per product-landcombinatie uitgevoerd, maar inmiddels komt het steeds vaker voor dat op één partij meerdere laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd.

In bijlage III van de regeling zijn vaste bedragen voor specifieke laboratoriumonderzoeken opgenomen. In deze tarieven zijn de volgende kostenposten opgenomen:

 • voorrijkosten;

 • monsternamekosten;

 • kosten voor administratieve afhandeling;

 • kosten voor laboratoriumonderzoek.

Deze vaste tarieven gingen uit van één laboratoriumonderzoek per monster.

Met deze wijzigingsregeling (artikel I, onderdelen G en Y) is het tarief voor laboratoriumonderzoek opgesplitst in twee onderdelen:

 • een monsternametarief bestaande uit voorrijkosten, monsternamekosten en kosten voor administratieve afhandeling; en

 • een tarief voor het laboratoriumonderzoek.

In deze nieuwe situatie wordt het monsternametarief één keer in rekening gebracht per partij en worden een of meerdere tarieven voor laboratoriumonderzoeken (afhankelijk van het aantal onderzoeken dat wordt uitgevoerd) doorberekend. Dit is een beter bij de praktijk passende toedeling van de gemaakte kosten.

2.3 Tarieven COKZ

Deze tarieven zijn gebaseerd op de begroting van het COKZ voor het jaar 2024. Ten opzichte van 2023 zijn de tarieven verhoogd. De gewogen gemiddelde verhoging op basis van de uurtarieven van de diverse afdelingen binnen het COKZ is 10,7% voor inspectiewerkzaamheden. Voor export gerelateerde werkzaamheden is de stijging hoger, namelijk 17,4%, door een gewijzigde kostentoedeling aan de exportwerkzaamheden. Dit betreft een zeer beperkt aantal werkzaamheden.

De stijging van de werkelijke kosten heeft een aantal redenen. In de eerste plaats spelen de maatschappelijke ontwikkelingen van toenemende inflatie en de daaruit volgende loon- en andere kostenverhoging een belangrijke rol. Verder zijn er ontwikkelingen die leiden tot extra kosten zoals extra eisen vanuit regelgeving en de maatschappij alsook vanuit het standpunt van accreditatie en kwaliteit.

Op de website van het COKZ staat een nadere uitleg over de opbouw van de tarieven.7

3. CBb uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft op 26 september 2023 uitspraak gedaan in procedures van diverse bedrijven, veelal slachthuizen, tegen de facturen die zij in de voorbije jaren van de NVWA hebben ontvangen.8

Het CBb heeft (kort samengevat) geoordeeld dat de berekeningssystematiek voor de NVWA-tarieven is toegestaan. Volgens het CBb is de opbouw van de tarieven voldoende duidelijk en inzichtelijk en voldoet ze daarmee aan Europese regels. Het CBb heeft verder geoordeeld dat sommige specifieke kostenposten ten onrechte aan het bedrijfsleven zijn doorberekend. Naar het oordeel van het CBb staan bepaalde specifieke kostenposten in een te ver verwijderd verband met de uitvoering van de officiële controles waardoor een onlosmakelijk verband daartussen ontbreekt. Bij publicatie en inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling is de impact op de hoogte van de retributies nog niet in beeld. Omdat het wenselijk is het tarievenstelsel te actualiseren per 1 januari 2024, is ervoor gekozen deze wijziging nu door te voeren zonder rekening te houden met de CBb-uitspraken. Vanzelfsprekend gebeurt dat op een later moment in 2024 alsnog bij wijzigingsregeling, met terugwerkende kracht. De specifieke kostenposten waarop de CBb-uitspraak betrekking heeft, worden dan uit de betreffende tarieven verwijderd. Vervolgens worden facturen voor het bedrijfsleven, die (mede) gebaseerd zijn op de naar aanleiding van de CBb-uitspraak gewijzigde tarieven, ten gunste van het bedrijfsleven gecorrigeerd.

Dit geldt zowel voor de tarieven van de NVWA als het COKZ.

4. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het kabinetsbeleid ter zake van doorberekening van toezichtskosten in het rapport Maat houden 2014 en voor zover relevant in overeenstemming met de OCR.

5. Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

6. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2024. Deze regeling is na 1 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is voor wat betreft de publicatiedatum dus afgeweken. Vanwege de technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, is afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

7. Consultatie

Consultatieproces

De stijging van de tarieven van de NVWA naar een kostendekkend niveau heeft een forse impact op de tarieven per 1 januari 2024. Daarom is in relatief vroeg stadium contact gezocht met het bedrijfsleven. Op 26 september 2023 zijn de voorgenomen tarieven toegelicht aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op 3 oktober en 10 oktober is ingegaan op de schriftelijke en mondelinge vragen. De beantwoording van de vragen is verder schriftelijk uitgewerkt en toegestuurd.

WEcR

Tijdens de consultatiemomenten is gesproken over de reikwijdte van het WEcR-onderzoek en de rol van het rapport in de totstandkoming van de besluitvorming over nieuwe NVWA-tarieven. In de opdracht aan dit instituut is, mede gelet op de noodzakelijke onafhankelijkheid van het onderzoek, eerder besloten om dit jaar geen interviews met het bedrijfsleven te laten afnemen. In plaats daarvan kon de input van het bedrijfsleven worden ingebracht gedurende de consultatiemomenten of via schriftelijke vragen. Daarvoor is aan het bedrijfsleven tijdens de consultatiebijeenkomst van 26 september jl. ook gevraagd kwantitatieve gegevens aan te leveren die aanvullend kunnen zijn op de databronnen waar WEcR gebruik van heeft kunnen maken. Deze inbreng is meegenomen bij de beoordeling van de hoogte van de vast te stellen NVWA-tarieven.

Over de zorgen die het bedrijfsleven tijdens de consultatie heeft geuit over de gevolgen van de tariefstijging voor de Nederlandse concurrentiepositie en over de laboratoriumtarieven, worden nadere gesprekken ingepland, juist omdat dit veel breder gaat dan de NVWA-tarieven.

Daarnaast is het ontwerp van deze regeling voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)9. Deze consultatie heeft niet geleid tot opmerkingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407.

X Noot
3

Rapport Maat houden, hoofdstuk 7, pagina 23-26.

X Noot
4

Rapport Maat houden, paragraaf 8.3, pagina 32-33.

X Noot
5

WEcR, 2023, ‘De verwachte economische effecten van de voorgenomen NVWA-tariefswijziging in 2024 voor bedrijven en sectoren’, september 2023, p. 6.

X Noot
6

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PbEU 2019, L 277).

X Noot
7

www.cokz.nl.

X Noot
8

Zie voor zover relevant: CBb 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:472, ECLI:NL:CBB:2023:473, ECLI:NL:CBB:2023:474, ECLI:NL:CBB:2023:475.

X Noot
9

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Naar boven