33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 207 MOTIE VAN DE LEDEN VAN CAMPEN EN BOSWIJK

Voorgesteld 23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nieuwe NVWA-kostprijsmodel wordt ingevoerd per 2023;

overwegende dat het nieuwe verrekenstelsel, met beloning van goed gedrag en een einde aan uurtje-factuurtje met bijbehorende druk op NVWA-dierenartsen pas veel later wordt ingevoerd;

overwegende dat dit tot grote zorgen leidt bij het bedrijfsleven dat in het nieuwe kostprijsmodel tarieven anders uitpakken, terwijl een deel van de benodigde hervorming vanuit het nieuwe verrekenstelsel nog op zich laat wachten;

constaterende dat de regering het bedrijfsleven ten dele tegemoetkomt door het dempen van de kosten voor reistijd-werktijd en de tarieven voor kleine en middelgrote slachterijen;

verzoekt de regering de invoering van kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas te laten lopen door in 2023 de tarieven deels generiek te dempen, en tot een inspanningsverplichting hiertoe in 2024;

verzoekt de regering in het najaar van 2023 op basis van de WEcR-impactanalyse opnieuw met een voorstel te komen voor het dempen van tarieven indien het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog niet is ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen

Boswijk

Naar boven