Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2023 gepubliceerd door Meppel. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2023-15582".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Meppel (Drenthe)
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2023-05-16
Grondslag artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&g=2023-04-19
Grondslag artikel 41 van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=41&g=2022-08-15
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Meppel]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667987/2
Grondslag Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667986/3
Grondslag Havenverordening gemeente Meppel]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664658/1
Grondslag Parkeerverordening gemeente Meppel]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR77736/1
Grondslag Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Meppel]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR76573/1
Identifier stcrt-2023-15582
Jaargang 2023
Maker Meppel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/5.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2023-05-26
Publicatienummer 15582
Referentienummer 1770398/1770505
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Meppel
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op de kaart