Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2023-11259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Planten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-04-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2023-11259
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.9/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-04-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11259
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 5 april 2023, nr. ZK-0000017703, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de zaadteelt van Engels raaigras tegen zwarte roest (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de zaadteelt van Engels raaigras tegen zwarte roest, 2023)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties