Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2022-9468".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-9468
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-04-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9468
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Mededeling van de Stuurgroep voor het Schone Lucht Akkoord ter uitvoering van artikel 18 van het Schone Lucht Akkoord inzake de toetreding van een aantal nieuwe partijen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties