Mededeling van de Stuurgroep voor het Schone Lucht Akkoord ter uitvoering van artikel 18 van het Schone Lucht Akkoord inzake de toetreding van een aantal nieuwe partijen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Schone lucht is voor iedereen van levensbelang en luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging.

Op 13 januari 2020 ondertekende 46 partijen het Schone Lucht Akkoord. In het Schone Lucht Akkoord wordt gestreefd naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. Daarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor fijn stof en stikstofdioxide. Dat zorgt voor minder ziekte, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven.

Artikel 18 van het Schone Lucht Akkoord bepaalt dat nieuwe partijen kunnen toetreden tot het Schone Lucht Akkoord na een verzoek tot toetreding bij de Stuurgroep en acceptatie van het verzoek door de huidige partijen.

De onderstaande partijen zijn sinds 15 februari 2021 toegetreden en worden opgenomen in bijlage II bij het Schone Lucht Akkoord. De volledige lijst met partijen is tevens raadpleegbaar via www.schoneluchtakkoord.nl. Ingevolge artikel 18, derde lid, van het Schone Lucht Akkoord wordt de bijlage gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwe partijen

Gemeente Son en Breugel, dhr. P. van Liempd, d.d. 15 februari 2021

Gemeente Nijkerk, dhr. W. Oosterwijk, d.d. 19 februari 2021

Gemeente Boxmeer, dhr. P.I.M.H. Stevens, d.d. 15 maart 2021

Gemeente Vught, dhr. T.O.S. van de Ven, d.d. 15 maart 2021

Gemeente Heusden, dhr. M.G.M. van der Poel, d.d. 15 maart 2021

Gemeente Wageningen, dhr. P. de Haan, d.d. 30 maart 2021

Gemeente Hengelo, dhr. C. Bruggink, d.d. 1 april 2021

Provincie Limburg, dhr. G. Gabriëls, d.d. 6 april 2021

Gemeente Rhenen, dhr. H. Boerkamp, d.d. 7 april 2021

Gemeente Peel en Maas, dhr. R.W.J. Wanten, d.d. 1 juni 2021

Gemeente Heerlen, dhr. C. Claessens, d.d. 15 juni 2021

Gemeente Deurne, dhr. M. Biemans, d.d. 13 september 2021

Gemeente Culemborg, dhr. J. Reus, d.d. 15 september 2021

Gemeente Amstelveen, mw. F. Gordon-De Bruijn, d.d. 29 november 2021

Gemeente Rheden, mw. G. Hofstede, d.d. 29 november 2021

Gemeente Beuningen, dhr. P.J.M. de Klein, d.d. 9 december 2021

Gemeente Vlaardingen, dhr. B. Bikkers, d.d. 14 december 2021

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, dhr. R. Jorg, d.d. 31 januari 2022

Gemeente Woudenberg, dhr. D.P. de Kruif, d.d. 7 februari 2022

Gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. E. Faber, d.d. 16 februari 2022

Naar boven