Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2022 gepubliceerd door Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2022-9446".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-9446
Jaargang 2022
Maker Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigInterneRegeling-Web/1.3/xml/MC-OEP-StcrtOverigInterneRegeling-Web.xml
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2022-04-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9446
Subrubriek interne regeling
Taal nl
Titel Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 37, vierde lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn (Tariefbesluit NIWO inzake EETS)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties