Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-9266".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-03-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 2 en 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies
Identifier stcrt-2022-9266
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-04-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9266
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 29 maart 2022, nr. 2022-0000083713, tot wijziging van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in verband met het subsidiabel stellen van btw alsmede een versoepeling van de eis van marktconformiteit bij externe opdrachten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties