Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ruimtelijk plan of omgevingsdocument en heeft als identifier "stcrt-2022-7661".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-7661
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasRuimtelijkPlan-Web/1.6/xml/MC-OEP-StcrtBvasRuimtelijkPlan-Web.xml
Organisatietype ministerie
Plansoorten projectbesluit
Publicatiedatum 2022-03-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7661
Subrubriek ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Taal nl
Titel Kennisgeving vaststelling Nationaal Water Programma 2022 – 2027, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties