Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type benoeming of ontslag en heeft als identifier "stcrt-2022-725".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-725
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigBenoemingofOntslag-Web/1.3/xml/MC-OEP-StcrtOverigBenoemingofOntslag-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 725
Subrubriek benoeming of ontslag
Taal nl
Titel Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties