Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-01-2022 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-53
Jaargang 2022
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2022-01-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 53
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 9 december 2021, nummer WBV 2022/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties