Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-34932".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-11-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2022-34932
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.7/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-12-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34932
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van het College voor toetsen en examens van 28 november 2022, met nummer CvTE-22.00982, houdende wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken, voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg en van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties