Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-3214".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-01-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2.54 van de Wet voortgezet onderwijs 2020
Identifier stcrt-2022-3214
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-02-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3214
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 24 januari 2022, nr. 31169672, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met verplaatsing van één onderdeel van het centraal examen naar het schoolexamen in het examenprogramma biologie havo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties