Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-30615".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Dieren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-11-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-30615
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.7/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-11-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30615
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 november 2022, nr. WJZ/ 22482839, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2022 van de derogatiebeschikking 2022–2025
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties