Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2022 gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2022-27308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Markttoezicht
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-27308
Jaargang 2022
Maker Autoriteit Consument en Markt
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web/1.7/xml/MC-OEP-StcrtOverigOverig-Web.xml
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2022-10-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27308
Subrubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor wijziging van de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Core regio, Autoriteit Consument en Markt
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties