Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor wijziging van de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Core regio, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/22/180162

  • 1. Op 30 september 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor wijziging van de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijnmarkt binnen de Core regio.

  • 2. Op grond van artikel 4, vijfde lid van Verordening 2016/1719 (FCA Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt, beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Op grond van artikel 4, negende lid, van de FCA Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen. Voor zover bekend is dat op 30 maart 2023.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze kenbaar te maken aan de ACM. Zienswijzen dienen uiterlijk 28 oktober 2022 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/22/180162 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. Vanwege de Coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven