Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "stcrt-2022-25856".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-25856
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtVergunningenAndereVerg-Web/1.7/xml/MC-OEP-StcrtVergunningenAndereVerg-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-09-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25856
Subrubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Kennisgeving concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties