Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-21649".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 3 Wet College voor toetsen en examens
Grondslag art. 6, eerste lid, onderdeel i, Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
Identifier stcrt-2022-21649
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-08-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21649
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor toetsen en examens van 27 juni 2022, nummer CvTE-22.00900, houdende een wijziging van de Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties