Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "stcrt-2022-18510".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Water
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-18510
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtVergunningenAndereVerg-Web/1.6/xml/MC-OEP-StcrtVergunningenAndereVerg-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18510
Subrubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Kennisgeving terinzagelegging besluiten Porthos (fase 2), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties