Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-18266".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Landbouw | Dieren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-18266
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18266
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2022, nr. WJZ/ 22286486, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties