Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-18203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3, eerste en derde lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;
Identifier stcrt-2022-18203
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18203
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2022, nr. 2022-0000139965, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk in verband met verlenging van de afhandelingstermijn van activiteiten waarvoor subsidie is verleend en enige andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties