Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-17985".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2022-17985
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17985
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van het College voor toetsen en examens van 27 juni 2022, met nummer CvTE-22.2200845, houdende het vaststellen van het tijdstip van de toetsen van de centrale examens voor 2024 (Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties