Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-17162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-17162
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17162
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties