Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-16530".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-16530
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16530
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Klimaat en Energie van 21 juni 2022 nr. WJZ/22228374 tot vaststelling van het beleid tot afwikkeling van aanvragen tot ontheffing van het verbod van artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Beleidsregel ontheffingen Minister van EZK en Minister voor KE verbod artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr. 833/2014)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties