Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2022 gepubliceerd door Sociale Verzekeringsbank. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-14656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2.1.3 van de Wet langdurige zorg, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Identifier stcrt-2022-14656
Jaargang 2022
Maker Sociale Verzekeringsbank
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2022-06-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14656
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 23 mei 2022, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties