Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-13817".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-13817
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13817
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 mei 2022, nr. WJZ/ 22176355, houdende wijziging Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB in verband met voorschotbetaling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties