Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-13462".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 40 Geneesmiddelenwet
Identifier stcrt-2022-13462
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13462
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 13 mei 2022, kenmerk 2022-2755692 / IT2062586, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Actilyse 10 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie (RVG 15228), Actilyse 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie (RVG 12247) en Actilyse 50 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie (RVG 12248)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties