Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-1319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-01-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
Identifier stcrt-2022-1319
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1319
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2022, kenmerk 3308251-1023172-PDC19, tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties