Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-12049".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 4 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2022-12049
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12049
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 29 april 2022, nr 32542757, houdende regels voor de selectie van voorlopers voor het programma Rijke Schooldag (Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties