Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-12018".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen
Identifier stcrt-2022-12018
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12018
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2022, kenmerk MBO-32284455 houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten in april 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties